edicion Proyecto-Biblioteca Digital Ovidiana
masovidio
slider

Lista de ejemplares de la edición Metamorfosis.Florianus.Bacx.Amberes.1619 1 ejemplar

imagen ejemplar

Metamorphosis Datis: Die Herscheppinghe oft Veranderin ghe/beschreuen vanden vermaerden ende gheleerden Poet Ouidius. In onse duytsche tale ouergheset, ende met vele figueren verciert, elck tot fijnder historien dienende. Seer profÿtelÿck, dienstbaer ende nut voor alle edele Geesten, ende Constenaers: als Rhetoriciens, Schil- ders, Beelt-Snÿders, Gout-Smeden, ende eenpaerlyck alle liefhebbers der historien. (marca del impresor) THANTVVERPEN. By Guilliam Lefteens, inde Hoochstraer, inden Gulden Pellicaen 1619. MET PRIVILEGIE. COLOFÓN: THANTVVERPEN. Ghedruckt by Andries Bacx M. D. C. XIX.

Fecha de la edición:  1619

Biblioteca Xeral Universitaria. Santiago de Compostela.