masovidio
slider

> .

nodisponible.png

 

Metamorphosis
Datis:
Die Herscheppinghe oft Veranderin
ghe/beschreuen vanden vermaerden
ende gheleerden Poet Ouidius.
In onse duytsche tale ouergheset, ende met
vele figueren verciert, elck tot fijnder
historien dienende.
Seer profÿtelÿck, dienstbaer ende nut voor alle edele
Geesten, ende Constenaers: als Rhetoriciens, Schil-
ders, Beelt-Snÿders, Gout-Smeden, ende eenpaerlyck
alle liefhebbers der historien.
(marca del impresor)
THANTVVERPEN.
By Guilliam Lefteens, inde Hoochstraer,
inden Gulden Pellicaen
1619.
MET PRIVILEGIE.

COLOFÓN:
THANTVVERPEN.
Ghedruckt by Andries Bacx
M. D. C. XIX.

Ejemplar parcialmente digitalizado