masovidio
slider

Lista de ejemplares en Biblioteca del Cabildo Catedral. Palencia 2 ejemplares.

[P. Ouidii Nasonis Fastorum libri diligenti emendatione typis impresse aptissimisq[ue] figuris ornate co[m]mentatoribus Antonio Constantio Fanensi; Paulo Marso piscinate viris clarissimis additis quibusdam versibus qui de- erant in aliis codicibus: insuper grecis characteri- bus ubi deerant in aliis impressionibus: apposi- tis rebus notabilibus quibusdam in margine una cum Tabula in ordine alphabeti: que nullo in alio codice impressa reperies. (marca del impresor)] COLOFÓN: Impressum Venetiis opera & impensa solettissimi viri Ioannis Tacuini de Tridino: Censore viro eruditissimo Bartholomeo Merula Mantuano: Inclyto ac foelicissimo principe Leonardo Lauretano.Anno. M.cccccviii. Die. iiii.Iunii.

Fecha de la edición:  1508

Biblioteca del Cabildo Catedral. Palencia.

P. Ouidii Nasonis Metamorphoseos Libri moralizati cum pulcherrimis fabularum principalium figuris. Ouidii metamorphoseos quinde cim libri: cu[m] ip[s]ius poetae uita ex eius op[er]ibus dilige[n]tissime collecta: fami liaribusq[ue] co[n]me[n]tariis & reru[m] uerboru[m]q[ue] coginitu dignissimo[rum] alpha betico indice: ac etia[m] cu[m] praeclarissimis doctissimi eloquentissimiq[ue] uiri Lacta[n]tii Firmiani Cocli in singulas fabulas argume[n]tis: ut uno intuitu poetae sententia pateat: suis locis insertis: necnon & tropologica no[n]nullaru[m] fabula[rum] enarratione per reuerendum patrem magistru[m] Petrum Lauinium philosophum poe ta[m] ac theologu[m] diuini quoq[ue] uerbi declamatore[m] celeberrimu[m] ordinis p[re]dicator[um] adiecta. Adnotationes praeterca no[n] ualde paucas & eas quide[m] eruditissimas uiroru[m] ipense doctor[um] Philippi Beroaldi: Ioa[n]nis baptsitae: pii Iani Parrhasii: Ludouici Coelii Rho digini & Iacobi Bononie[n]sis huc curauit adiicie[n]das Ioa[n]nes Theodoric[us] Bellouac[us]. Lauinii in Metamorphosin distichon. Quae ueteres numeris celebrauit sigmenta poetae. Haec tibi pelignum carmine praebet opus. COLOFÓN. Impressum fuit hoc opus Lugduni, in edibus Jacobi Mareschal, anno Domini millesimo quingentesimo decimo nono, vicesima die mensis augusti.

Fecha de la edición:  1519

Biblioteca del Cabildo Catedral. Palencia.