Metamorfosis.Florianus.Bacx.Amberes.1619

Metamorphosis
Datis:
Die Herscheppinghe oft Veranderin
ghe/beschreuen vanden vermaerden
ende gheleerden Poet Ouidius.
In onse duytsche tale ouergheset, ende met
vele figueren verciert, elck tot fijnder
historien dienende.
Seer prof˙tel˙ck, dienstbaer ende nut voor alle edele
Geesten, ende Constenaers: als Rhetoriciens, Schil-
ders, Beelt-Sn˙ders, Gout-Smeden, ende eenpaerlyck
alle liefhebbers der historien.
(marca del impresor)
THANTVVERPEN.
By Guilliam Lefteens, inde Hoochstraer,
inden Gulden Pellicaen
1619.
MET PRIVILEGIE.

COLOFÓN:
THANTVVERPEN.
Ghedruckt by Andries Bacx
M. D. C. XIX.

 

Ejemplar parcialmente digitalizado

 
Fecha 1619
Biblioteca Biblioteca Xeral Universitaria. Santiago de Compostela.