masovidio
slider

Lista de ejemplares en Biblioteca Pública. Girona 4 ejemplares.

imagen ejemplar

Accipe Studiose Lector P. Ouidii Metamorphosin cum luculentissimis Raphaelis Regii enarrationibus: quibus plurima ascripta sunt: que in exempla ribus antea impressis non inveni untur. Que sint rogas: Inter legendum faciletibi ocurrent. Cum Gratia et Privilegio. Colofón: Ad lectorem Siquid forte litterar[um] immutatione. transpositione. inuersione appositione. omissione aliaue depravatio[n]e offenderis stu diose lector id correctionis difficultati ascribas ro gat Georgius de Rusconibus Mediolane[n]sis cuius industria Raphael Regius i[n] hoc opere describendo usus est. Ve netiis Principe felicis. Leonardo Lau reda[n]o die. ii. maii. M.D. IX.

Fecha de la edición:  1509

Biblioteca Pública. Girona.

imagen ejemplar

Epistole Ouidii cum commento Pu Ouidii Nasonis Sul monensis opera summa diligentia elimata hic contenta. Liber heroidum epistolarum cum co[m]mentariis An toniiUolsci: Ubertini Clerici Cresentinatis: cumq[ue] Jo doci Badii Ascensii familiarissima interpretatione. Liber seu epistola Sapphus: cu[m] enarrationibus Do mitii Calderini verone[n]sis primarii interpretis: Georgii Merule alexandrini: et ipsius Jodoci Badii Ascensii. Liber in Ibin: interpretibus Domitii Calderino ve ronensi: et Jodoco Badio Ascensio. Ad lectorem. … Adnotationes plerasq[ue] ex An gelo Politiano: Joa[n]ne Baptista Pio: Jacobo crucio: Baptista egnatio: Jo. fra[n]cisco Q[ui]ntiano: et plerisq[ue] aliis co[m]me[n]tariis interposuimus. Indice[m] duplice[m]: rerum et ver boru[m] in co[m]me[n]tariis co[n]te[n]toru[m] primu[m]: Epistolaru[m]: quo folio vna quequis sita sit alteru[m]. Deniq[ue] in op[er]is calce q[ue]dam sup[er] phaone fabula haud sane hactenus cognita: necno[n] carmina preter multoru[m] sente[n]tia[m] enodata: cu[m] ipsius Oui dii vita a Petro Crinito in de poetis latinis descripta. COLOFÓN: Pub. Ouidii Nasonis opera hoc volumine contenta anno post partum virginis. Millesimo Quinge[n]tesimo decimo sexto. predie kalendas noue[m]bres Luguduni Joa[n]nes de Jo[n]uelles dictus piston imprimebat.

Fecha de la edición:  1516

Biblioteca Pública. Girona.

imagen ejemplar

EPISTOLE OVIDII cum commento. Epistole heroides Publii Ouidii Na sonis diligenti castigatione exculte aptissimisq[ue] figuris ornate: co[m] mentantibus Antonio Uolsco, Ubertino Cresentinate et A. Ja no Parrhasio necnon Jadoco Badio Ascensio. Liber seu epistola Sapphus/cum enarratio[n]ibus Domitij Cal derini Veronensis primarii interpretis / Georgii Merule Alexan drini et ipsius Jodoci Badii Ascensii. Liber in Ibin cum dilige[n]tissimis interpretationibus Domitii Calderini / Christophori zaroti / cunq[ue] perq[uam] familiari Jodoci Badii Ascensi expositione: adiunctis q[uam]plurimis carminibus in nonnul larum epistolarum principiis nuper inuentis / et nunq[uam] hactenus impressis: adiectis insuper grecis / que vbisq[ue] deera[n]t necnon in margine permultis adnotatio[n]ibus quibus vt facilius cognosci pos sint hoc signum * prepositum videbis. Ad lectorem. … Adnotationes plerasq[ue] ex Angelo Politiano / Joanne Ba ptista Pio / Jacobo Crucio / Baptista Egnatio / Jo. francisco Quintiano / et plerisq[ue] aliis commentariis interposuimus. In dice[m] habes duplice[m]: rerum / et verborum in comm[n]tariis co[n]ten torum: primum Epistolarum: quo folio vna quequis dictio sita sit alterum. Denique in operis calce super Phaone fabula que das haud sane hactenus cognita: necno[n] carmina preter multo rum sententiam enodata: cum ipsius Ouidii vita a Petro Cri nito in de poetis latinis descripta. M.D. [SELLO IMPRESOR] XXVI. COLOFÓN: Publii Ouidii Nasonis poete clarissimi heroides epistoles et reliqua euisdem ratis hoc in opere contenta cudebat Antonius Blanchardus Lugduni anno post partum virginis Mille ssimo Quingentesimo vigesimo sexto / Mensis Septembris die. Xii.

Fecha de la edición:  1526

Biblioteca Pública. Girona.

imagen ejemplar

P. OVIDII NASONIS TRISTIUM LIBRI V. CUM NOTIS NOVIS AC PERPETUIS ad modum JOHANNIS MINELLII, AD OPTIMOS CODICES EMENDATI ET ILLUSTRATI, OPERA ATQUE STUDIO M. ERDMANNI UHSEI. ACCESSIT Index locupletissimus Rerum, et Verborum. (marca impresor) BASSANI, MDCCLXX. PROSTANT VENETIIS APUD REMONDINI. SUPERIORUM PERMISSU.

Fecha de la edición:  1770

Biblioteca Pública. Girona.