Tristes.Merula.Tacuino.Venecia.1524: Biblioteca Reserva de la Universidad de Barcelona .